Blog

Izviren, zabaven in skrben pristop k skupnemu življenju

Socializacija

Izviren, zabaven in skrben pristop k skupnemu življenju!

Vzgoja pomeni skrb za otroka, oblikovanje njegove osebnosti in priprava na življenje v družbi. Le-ta je za družbo pomembna, saj po eni strani ohranja obstoječi družbeni red, po drugi strani pa spodbuja novosti in spremembe, ki vodijo k napredku.

V vrtcu in kasneje v šoli, kjer otrok preživi večino ur svojega dneva, se otrok vzgaja ter tudi socializira: socializacija pomeni vključevanje otroka v družbo in kulturo; prevzemanje družbeno in kulturno pomembnih načinov mišljenja, vedenja ter vrednotenja.

V tem obdobju socializacije kaže otrok izredno hiter razvoj čustvenih, socialnih in intelektualnih spretnosti; sprejema osnovna pravila skupinskega življenja in delovanja; sprejema avtoriteto pomembnih drugih. Odnosi postajajo vedno bolj formalni, učenje pa vedno bolj razumsko.

Nathanov didaktični pripomoček Destinacija: živeti skupaj skrbi za domiseln, zabaven in dosleden pristop k spodbujanju prijetnih odnosov v skupnosti – vrtcu ali šoli.

Gre za skupno dejavnost, kjer se posameznik ali celoten razred spopada z različnimi izzivi, ki temeljijo na pozitivnem razmišljanju, pravilih o življenju v razredu, moralnih vrednotah ter stališčih. 26 izzivov je razdeljenih na 2 kategoriji:

  1.  spoštovanje skupnosti in predmetov, spoštovanje varnosti ter
  2. spoštovanje drugih skupnosti in njihovih pravil.

Izziv predstavimo z magnetnim planetom, ki je pritrjen na veliko magnetno ploščo vesolja. Žetoni predstavljajo ekipe, ki jih oblikujemo, raketa pa celoten razred.

Razredu je (enkrat tedensko) predstavljena kartica z izzivom, nato pa sledi diskusija v ekipi, ki je na vrsti za razrešitev problema (učitelj lahko izbere kartico s trenutno problematiko ali tematiko ponavljajočega se neprimernega vedenja). V razpravo se za dosego soglasja lahko kasneje vključi celoten razred in izrazi svoje mnenje, mišljenje. Ob uspešni razrešitvi izziva se raketo z žetoni ekip premakne na naslednji planet. Na cilju razred čaka nagrada, ki jo vzgojitelj lahko izbere med priloženimi karticami.

Namen igre je, da se v razredu vsakodnevno vzpostavi vzdušje medsebojne pomoči, nesebičnosti in spoštljivosti. S pripomočkom spodbujamo razvijanje pozitivnih navad življenja in dela v skupini, kot so: pospravljanje, deljenje, poslušanje, sodelovanje, spoštovanje razlik, obvladovanje čustev, razumevanje pravil družbe ter olike.

Z magnetnimi elementi, nazornimi ilustracijami in otrokom znanimi problematikami in izzivi je to odličen pripomoček, ki otrokom predstavi umetnost življenja v skupnosti ter pedagoškemu delavcu olajša ter popestri učni načrt.