Predstavitev izdelkov

Aktivni set Gosenica

Primerno za otroke od 3-4 let

Aktivni set Gosenica

Set Gosenica je manipulativna igra za spoznavanje in učenje barv ter prvih prostorskih pojmov.
342322

Namen igre in ciljne veščine:

 • Vadba in izpopolnjevanje otrokove sposobnosti vizualnega razlikovanja.
 • Prepoznavanje in poimenovanje 5 barv.
 • Učenje postavljanja elementov relativno drug na drugega: na dnu, na vrhu, spodaj, zgoraj, levo, desno itd.
 • Usvajanje besedišča v zvezi z naročanjem oziroma v zvezi z navodili: prej, potem, vmes, prvi, naslednji, drugič itd.
 • Razumevanje in reprodukcija modela na kartici z navodili.

Metode poučevanja v vrtcih

Pristopi: ravne oblike, predmeti v prostoru in velikost predmetov se izvajajo z manipulacijo in koordinatcijo dejanj na predmetih. Tak pristop podpira jezik; omogoča opisovanje teh predmetov in dejanj ter spodbuja ugotavljanje prvih opisnih značilnosti… Poleg tega se otroke že v zgodnjem otroštvu spodbuja k urejanju zaporedja predmetov glede na kriterij oblik in barv. Prvi algoritmi, ki so jim predlagani, so preprosti.

Praktične dejavnosti

Vska gosenica je sestavljena iz 10-ih delov, ki jih otroci lahko najprej sestavljejo poljubno, brez uporabo dodatnih kartic. Pri poljubni igri lahko otrok najprej poišče dva dela, ki sestavljata glavo, ju položi na podlago in nato razporedi ostale elemente po lastni presoji ali obratno. Otrok lahko najprej sestavlja telo in šele na koncu postavi na pladenj oba dela glave. Sestavljanje lahko poteka od leve proti desni ali od desne proti levi.

Jezikovne dejavnosti

Z gradivom v tem kompletu se lahko gradite na besedišču za opisovanje prostorske postavitve: zraven, na desni, na levi, zgoraj, spodaj itd. Na primer, ko otrok dokonča gosenico, ga spodbudite, da pokaže in pove barvo elementa, ki je postavljen zraven rumenega dela. Za opis se lahko uporabijo tudi opisi nad/pod delom.

Zasnova igre je omogoča osvojitev pojma vrstnega reda, kot eno od oblik jezikovnih dejavnosti: začetek, sredina, konec, prvi, naslednji, drugi, vmesni itd. Z usmerjanjem otroka pri prosti ali vodeni igri, osvoji in razume tudi druge pojme za opisovanje, kot so: drugi del, zadnji del, tisti, ki je pred/za tretjim delom itd.

Igra je zasnovana tako, da omogoča vse vrste učnih vaj o postavitvi oz. legi, relativnem položaju in prostorskem položaju in usmerjenosti predmetov. Z reprodukcijo konfiguracij na karticah otroke vodimo k spoznavanju o odnosih med predmeti v prostoru. Besedišče se uvaja, vadi, izpopolnjuje in bogati z verbalizacijo, ki se raziskuje z zgoraj navedenim.

Kartice za sestavljanje

Priložene kartice so oštevilčene in razporejene po težavnosti od lažje do težje. Kartice z lihimi števili prikazujejo gosenice z glavo na levi strani in kartice s sodim število prikazujejo gosenice z glavo na desni strani.

Lažje kartice prikazujejo samo eno upodobitev elementov gosenice s postavitvijo delov navpično ali vodoravno. S stopnjevanjem težavnosti so elementi gosenic postavljeni mešano, vodoravno ali navpično z mešanimi barvnimi kombinacijami. Na najtežjih karticah so elementi gosenic postavljeni diagonalno z enobarvnimi in dvobarvnimi kombinacijami.

Zaporedje dejavnosti:

 • Vsak otrok prejme podstavek s kartico z navodili v notranjosti. Med tem so vsi deli gosenic razporejeni na sredini mize.
 • Vsakega otroka spodbudimo, da bi razložili, kaj mislijo, da morajo pri igri narediti.
 • Ko otrok sestavi svojo gosenico, jo preverite in po potrebi z otrokom popravite tako, da bodo deli razporejeni kot na kartici.
 • Vsak otrok naj pove ali je bila aktivnost uspešna, kaj so se naučili in/ali zakaj tega niso mogli narediti pravilno.

Nadaljnje aktivnosti

 • Vsak otrok naj prejme 3 ali 4 kartice z navodili, vključno s tisto, ki so jo pravkar uporabil za upodobitev svoje gosenice, in jih prosite, naj poiščejo kartico, ki se ujema z gosenico, ki so jo pravkar naredili.
 • Otrok naj pozorno pogleda gosenico, ki jo je pravkar naredil in nato naj zapre oči. Prestavite en ali dva elementa gosenice. Otrok naj nato odpre oči poskuša prepoznati zamenjana dela in jih nato ponovno postavi v pravilno zaporedje in položaj.
 • Otroci lahko drug drugemu opišejo gosenico na karticah.
 • Otroci se razporedijo v pare. En od otrok v paru, drugemu opiše gosenico na kartici, ki jo potem mora narisati v opisanem zaporedju.