Novice in novosti

Taktilni ravnotežni kamni

Novo!

Taktilni ravnotežni kamni

Pet različnih taktilnih struktur!
2115_1 gonge

Nabor petih različnih taktilnih kamnov z različnimi površinskimi strukturi, vgrajenih v novo različico igre River Stones.   Snovalci so za površine skrbno izbrali pet različnih materialov: pluta, aluminij, pena, guma TPE in beton, ki ustvarjajo različne taktilne občutke.

Za razlikovanje med temi taktilnimi strukturami se aktivirajo različni senzorični čuti, ki zaznavajo trdoto/skladnost, temperaturo, hrapavost ali lepljivost. Naklon površine poveča pritisk na sprednji del stopala in tako okrepi senzorično stimulacijo. Primerno za prosto igro in strukturirano in vodeno uporabo.

Različne površine

Majhni otroci lahko ravnotežje vadijo tako, da z obema nogama stojijo na kamnu in se premikajo po svoji osi. Večjim otrokom lahko predstavlja izziv premagovanje poti, na kateri lahko na vsak kamen postavijo le eno nogo, kamni pa so za vsak korak postavljeni pod različnimi koti. Ravnotežje lahko razvijajo tudi tako, da z obema nogama sonožno skačejo s kamna na kamen, pri čemer naj so koti kamnov zaporedoma obrnjeni navzgor, navzdol ali na eno stran.

Zanimiva oblika igre je tudi izvanje senoričnih dražljajev pri uporabi kamnov za ročne spretnosti.

Nagnjenost ravnotežnih kamnov

Plošče so nagnjene pod kotom, kar pomeni, da so otipani dražljaji najmočnejši na petah, ko otrok stopi nanje pod nagnjenim kotom in močnejši na stopalih, ko je kot manjši. Dejanski kot je izziv za ravnotežje, saj se spreminjata teža in pritisk, ko otroci stopajo s kamna na kamen in ko so kot kamnov postavljeni v naključnih smereh.

Taktilni ravnotežni kamni dajejo posebne senzorične dražljaje, njihove različne oblike, barve in teksture pa so motivacija za zanimivo in dolgotrajno igro. Razlike v teksturah je enostavno občutiti in lahko otrokom pomagajo pri razlikovanju med hladnim/toplim, trdim/mehkim, hrapavim/gladkim.