Blog

Matematika: začetek z malčki

Logika in matematika

Matematika: začetek z malčki

Začetki učenja matematike z najmaljšimi.

Razvoj zgodnjih matematičnih spretnosti je eden od prednostnih ciljev poučevanja v vrtcu. Čeprav orodij za poučevanje matematike ne manjka, so v zgodnjem otroštvu posebni izzivi – zlasti glede urnika, organizacije dejavnosti in visoke stopnje heterogenosti učencev zaradi starosti in jezikovnega znanja, ki jih je treba upoštevati pri organizaciji poučevanja in učenja. V naadaljevanju je nekaj idej.

 

Poznavanje majhnih števil

Ko otroci začnejo obiskovati vrtec so na splošno sposobni oceniti zbirke oz. količine različnih predmetov (“nekaj jih je”, “veliko jih je”) ter ločiti in razlikovati med majhnimi količinami (ena, dve in včasih tri). Poznavanje števil, na primer tri, pomeni, da lahko dodamo, pokažemo ali odvzamemo enega, dva ali tri elemente zbirke ter sestavimo in razstavimo elemente na dva in tri. Z manipulacijo bo otrok postopoma “prevzel” število in izkusil različne raziskovalne situacije.

V prvih letih se učenje osredotoča na prva tri števila in utrjevanje njihovega znanja s številnimi in raznolikimi dejavnostmi, na primer: uporaba prstov roke za izražanje količine, zanašanje na vizualno ujemanje vzorčne zbirke pri sestavljanju oz. ponazarjanju enake množice elementov, odkrivanje razstavljanja – sestavljanja majhnih števil itd. Poleg posebnih dejavnosti, ki se izvajajo ob določenih urah, bo učitelj jasno izražal uporabo števil skozi ves dan: “Sestavili bomo skupine štirih otrok”, “Na mizo sem dal pet nalepk”, “V kuhinji sta dva učenca” itd.

Pojem velikosti

Z matematičnega in znanstvenega vidika je pojem velikosti lastnost, ki jo je mogoče kvantificirati z merjenjem in izračunavanjem. Gre za kompleksen in abstrakten pojem, ki se mu že v zgodnjem otroštvu približamo z začetnimi odkritji, ki vključujejo manipulacijo in čutne izkušnje. Da bi razumeli ta koncept, se otroci soočajo z različnimi konkretnimi situacijami. Na primer, naj sestavljajo vedno večje elemente, razvrščajo lutke ali skodelice, izvajajo dejavnosti prelivanja vode, peska ali semen, uporabljajo različne posode itd. Malčke spodbujamo k primerjanju (“velik”, “majhen”), med velikostmi pa je v ospredju dolžina oz. višina.

Dajanje časa otrokom

Učenje numeričnih spretnosti traja dolgo, poučevanje pa je ambiciozno! Pomembno je, da si vzamemo čas in spoštujemo ritem vsakega otroka, zlasti v prvih dveh letih vrtca, ter poskušamo spodbuditi radovednost, veselje in raziskovalni okus. Pri otrocih z zelo različnimi potrebami je še posebej pomembna organizacija dejavnosti (skupinske, v majhni skupini, individualne, vodene, delno vodene, samostojne itd.). Spretnosti razvijamo na različne načine, v majhnih korakih in z veliko mero prožnosti, da bi prilagodili odzive potrebam otrok in omogočili, da je učenje dostopno vsem. Sodelovanje z ATSEM pri dejavnostih, ki zahtevajo prisotnost odrasle osebe, je zelo koristno za učitelja in pomirjujoče za otroka.

Jezik je bistvena oporna točka: znanje se gradi z verbalizacijo in jezikovnimi interakcijami, ki spremljajo fazo manipulacije. Lahko pa je tudi ovira pri učenju za otroke, ki ga ne obvladajo v zadostni meri, zlasti v zgodnjih letih, ko so lahko razlike med učenci na začetku leta in učenci na koncu leta zelo velike. Učitelj mora biti pri tem pozoren.