Novice in novosti

Perspektiva pogleda

Nova igra!

Perspektiva pogleda

Igra aktivnosti različnih pogledov oz. perspektiv s stopnjevanjem težavnosti!
nathan 908598

Razvoj sposobnosti:

• Locirati predmete v prostoru in jih postaviti glede na medsebojno povezavo.
• Poiskati predmet glede na njihovo usmerjenost z različnih zornih kotov.
• Postavitev predmetov glede na dani zorni kot.
• Zaznavanje razmerja in razlik med 3D in 2D pogledom.
• Uporabljajti ustrezno prostorsko besedišče: spredaj, zadaj, na desni, na levi itd.

Aktivnostni set Točke pogleda

Igra vodi otroka do zaznave, da je pogled na predmet lahko videti različno, odvisno od njegovega položaja glede na drugi predmet. Z rokovanjem, ravnanjem, opazovanjem in primerjavo upodobitev, se otrok seznani z različnimi pogledi: pogled iz perspektive, pogled od zgoraj, pogled od spredaj.

Otrok vstavi figurativne oblike v zarezo priložene ploščice za reprodukcijo situacije, prikazano na priloženih učnih karticah.
To raziskovalno delo otroka vodi do projeciranja in preizkušanja možnih hipotez, jih udejaniti skozi preizkušnje in jim pomaga pri razvoju logičnega razmišljanja.

Aktivnosti igre za progresivno težavnost

18 dvostranskih kart, na katerih je prikazanih 36 dejavnosti, je razdeljenih v tri sklope s progresivno težavnostno stopnjo. Vsaka kartica ima na sprednji in zadnji strani prikazano enako konfiguracijo postavitve z dveh zornih kotov, da se otroku omogoči samopopravljanje.

– Serija ■ ●: pogled iz perspektive
– Serija ■: Pogled od zgoraj
– Serija ●: Pogled od spredaj

Otrok si lahko pomaga tako, da posamezen element položi na karton in tako lažje predvideva njegov položaj.